Staat je vraag er niet bij? Neem gerust contact met ons op!

Ik heb geen deelnemerskaarten ontvangen!

Wat nu?
Dat klopt, deze worden namelijk niet naar uw toegezonden per post of mail, maar overhandigd aan de deur.
Gezien wij veiligheid hoog in ons vaandel hebben staan, proberen wij deze ook te waarborgen. Vandaar dat u tijdens opbouwtijden moet melden bij de deelnemersingang, daar worden de kaarten overhandigd die voor u gereserveerd staan.

Let op: zorg ervoor dat je van te voren het juiste aantal hebt gereserveerd.

 

Wanneer kan ik komen opbouwen?

Op vrijdag voor de beurs vindt de opbouwdag plaats.
Je bent van harte welkom om te komen opbouwen tussen 10:30 en 18:00 uur.
Wij stellen het zeer op prijs wanneer je rekening houdt met deze opbouwtijden, wij sluiten om 18.00 uur.

Op zaterdagochtend ben je welkom vanaf 10:00. De beursvloer is geopend om 12:00 uur voor bezoekers.
Zorg ervoor dat je klaar bent om de eerste bezoekers te verwelkomen.

Op zondagochtend zijn we geopend vanaf 11.00 uur. De beursvloer is geopend om 12.00 uur voor bezoekers.

Wat zijn de openingstijden voor standhouders?

Je kunt je kraam/ stand komen inrichten/ opbouwen gedurende de volgende tijden:

Vrijdag: 10:30 tot 18:00 uur
Zaterdag: 10:00 tot 12:00 uur
Zondag: 11:00 tot 12:00 uur

De afbouw vindt plaats van 18.00 – 21.00 uur, direct na sluitingstijd voor bezoekers.

Het betreden van de beursvloer is gedurende de openingstijden is alleen mogelijk met een geldige deelnemerskaart. De deelnemerskaarten ontvang je wanneer je je hebt gemeld bij de organisatie.

Mag ik eerder weg?

Het is de bedoeling dat de stand bemand is tijdens de openingstijden van WineWeekend.
Ook afbouwen is niet gewenst, dit stoort de bezoekers en collega standhouders.
Mocht er iets onverhoopt gebeuren, neem dan contact op met de beursorganisator.
Het telefoonnummer ontvang je in de weken voor beursaanvang per email.

Waar kan ik parkeren?

Op vrijdag is parkeren gratis en is het mogelijk om via P3, aan de Lange Kleiweg te komen opbouwen.

Op zaterdag en zondagochtend werken wij vanaf deze parkeerplaats met een borgsysteem van €20.
Het parkeerterrein P3 wordt gedeeld met andere ondernemers, om die reden is het niet mogelijk de gehele dag te blijven staan. Zorg ervoor dat je het parkeerterrein voor 10 uur hebt verlaten om de borg terug te ontvangen.

Parkeren op P2 is op zaterdag en zondag mogelijk vanaf 9:00 voor €5,- per dag. Verder zijn er veel gratis parkeergelegenheden in de omgeving van De Broodfabriek.

 

Mag ik wijn direct verkopen op WineWeekend?

Ja! WineWeekend is een van de weinige wijnfestivals waar wijn direct aan de bezoeker mag worden verkocht. Wel dienen wij ons als organisatie te houden aan de wetten en regelgeving van de gemeente Rijswijk. Het is niet toegestaan de verkochte wijn direct mee te geven na betaling.

Wij werken met een nummersysteem. Wanneer je wijn hebt verkocht geef je de bezoeker het zelfde nummer mee dat je op fles of doos plakt. Je dient de verkochte wijn direct na afrekenen bij de garderobe te brengen. De bezoeker levert het nummer vervolgens in bij de garderobe bij het verlaten van WineWeekend. Je kunt deze nummers afhalen tijdens de opbouw bij de organisatie op vrijdag, of zaterdag- en zondagochtend.

Tip: Het is raadzaam om ook de naam van de bezoeker op de bonnen te schrijven. Zo zorgen we ervoor dat iedereen de juiste wijn bij de garderobe mee naar huis krijgt.

Mag ik wijn per glas verkopen?

Het proeven is bij iedere stand gratis.

Er mag op WineWeekend niet per glas worden verkocht, wel per fles of doos. Lees hierover meer bij de vraag “Mag ik wijn direct verkopen op WineWeekend.”

Mag ik promotiemateriaal meenemen?

Ja dat mag! Je mag een roll-up banner plaatsen naast je stand, aan de gangpad zijde.

Uiteraard is het ook toegestaan om aan de achter kant van het dakje een doek of vlag op te hangen. De breedte van het dakje is drie meter, de hoogte van de onderkant van het dakje tot aan de grond is 2.15 M.

Ik wil graag een workshop geven op WineWeekend

Standhouder?
Super leuk! Dat kan zeker als het programma nog niet vol is. Het geven van een workshop is geheel gratis.
Aanmelden kan via het inschrijfformulier of via wineweekend@de-broodfabriek.nl. Stuur daarbij een korte omschrijving van je workshop met een bijbehorende afbeelding.

Als je bent opgenomen in het programma ontvang je bericht en de volledige programmering.

Ben je geen standhouder?
Ook heel leuk, alleen standhouders gaan voor. Als je echt een toevoeging bent voor ons programma en deze is nog niet compleet gevuld, kunnen we je opnemen in ons programma. Neem daarvoor contact op met: wineweekend@de-broodfabriek.nl

Ik wil graag vrijkaarten, posters en actieflyers ontvangen.

Standaard ontvang je een aantal vrijkaarten en actieflyers.
Deze worden per post naar je toegezonden zodra de factuur voor beursdeelname is voldaan.

Het aantal vrijkaarten gaat per reservering. Deze zijn niet extra aan te vragen, gezien er slechts een beperkt aantal beschikbaar wordt gesteld.
Actieflyers zijn altijd nog extra aan te vragen (zolang de voorraad strekt).

Mocht je graag posters ontvangen is dat mogelijk, neem dan contact met ons op via wineweend@de-broodfabriek.nl.

Is WineWeekend toegankelijk voor mindervaliden?

De Broodfabriek beschikt over prima voorzieningen voor mindervaliden. Alle zalen / hallen zijn rolstoeltoegankelijk en er zijn meerdere mindervalidentoiletten.

Waar kan ik om informatie vragen tijdens WineWeekend?

Tijdens WineWeekend kun je bij de garderobe terecht voor alle soorten vragen. Daarnaast lopen er verschillen medewerkers van De Broodfabriek rond die eventueel ook je vragen kunnen beantwoorden.  Heb je een zeer specifieke vraag?  Je mag altijd naar de beursorganisatie vragen.

Hoe bereik ik de beursorganisatie tijdens het beursweekend?

Tijdens het beursweekend is de organisatie aanwezig. Wij zorgen ervoor dat we zichtbaar zijn op de beursvloer.
Mocht je dringende vragen hebben en je kunt ons niet vinden: mail je vraag of verzoek naar: wineweekend@de-broodfabriek.nl of bel de beursorganisator op de beurstelefoon. Dit nummer heb je in de mailing ontvangen voorafgaand aan het weekend.
Het algemene kantoornummer is niet actief tijdens het beursweekend.

Is er EHBO aanwezig in De Broodfabriek?

De Broodfabriek beschikt over een EHBO-kamer en een EHBO-team dat tijdens het beursweekend aanwezig is. Bij noodgevallen ben je dus altijd in goede handen!

Mag ik roken in De Broodfabriek?

De Broodfabriek beschikt over een rookruimte bij het Horeca Plaza waar u kunt roken. Bij mooi weer kunt u roken op ons buitenterras. Buiten de rookruimte is het in De Broodfabriek niet toegestaan om te roken.

Kan ik als bezoeker of standhouder geld wisselen tijdens WineWeekend?

Het wisselen van geld is niet mogelijk in De Broodfabriek.

Waar kan ik terecht voor gevonden voorwerpen?

Tijdens WineWeekend kan je terecht bij de garderobe voor gevonden voorwerpen.

Mocht het item op dat moment niet gevonden zijn, bel dan tijdens kantooruren naar De Broodfabriek op nummer: 070-3075900.

Vaak hebben wij op maandagochtend nog niet het volledige overzicht. Dit heeft te maken met dat de beursvloer nog niet volledig is afgebouwd. Wij noteren dan de melding en nemen contact met je op zodra we het gevonden hebben.

Mag ik afval en lege flessen achterlaten bij mijn stand?

Wij stellen het zeer op prijs wanneer je zelf je afval wegbrengt naar de daarvoor bestemde containers. Na sluitingstijd staan er containers in de hal waar je glas en overig afval (uiteraard gescheiden) in kunt werpen. Tijdens de openingstijden kun je klein afval in de daarvoor bestemde afvalbakken kwijt op de beursvloer. We verzoeken je vriendelijk de lege flessen wijn onder je kraam te bewaren en na sluitingstijd in de glascontainer in de hal te werpen.

Kan ik ook één dag deelnemen?

Nee, helaas is dit niet mogelijk. Deelname is alleen mogelijk als je op beide dagen kunt deelnemen.
Wel is het mogelijk de stand te delen met iemand die bijvoorbeeld een dag voor je kunt overnemen.
Gelieve dit onderling te regelen.

Wat zijn de annuleringsvoorwaarden?

1. De overeenkomst van deelname kan niet door de deelnemer eenzijdig worden gewijzigd of ingetrokken.
2. Indien de deelnemer door bijzondere omstandigheden verhinderd is van de door hem gehuurde ruimte gebruik te maken kan hij middels een schriftelijk verzoek aan de organisator een aanvraag tot annulering indienen onder gehoudenheid tot de betaling van naar annuleringsmaand gestaffelde annuleringskosten, onverminderd het recht de schadevergoeding te vorderen, voor zover de annuleringskosten niet toereikend zijn. – Tot twee maanden voor de aanvang van het evenement: 25 % – Tot een maand voor de aanvang van het evenement: 50 % – Tot een 14 dagen voor de aanvang van het evenement: 100 % – Tot een dag voor de aanvang van het evenement: 200 %
3. Eventueel resterende dagen binnen de maand waarin het verzoek tot annuleren wordt ingediend hebben geen naar de dag percentueel matigende invloed op de staffeling zoals onder sub 2 van dit artikel genoemd.
4. De organisator stuurt de deelnemer een schriftelijke bevestiging van de annulering.
5. Er is sprake van verstek in geval de deelnemer heeft verzuimd tot voor de eerste dag van opening van het evenement een schriftelijk verzoek tot annuleren in te dienen bij de organisator.
6. In een geval van verstek laten gaan heeft de organisator het recht de overeenkomst van deelname zonder rechtelijke tussenkomst onmiddellijk als ontbonden te verklaren waarbij de organisator recht heeft op het in lid 2 genoemde bedrag van 200% van de reeds betaalde of verschuldigde huurprijs vermeerderd met in verband met zijn deelname te zijnen behoeve door, of door tussenkomst van de organisator gemaakte kosten en aangegane verplichtingen en vermeerderd met die kosten die gemaakt moeten worden om de gevolgen van zijn verstek voor wat betreft de open blijvende standruimte om te bouwen of anderszins aan te passen.